Vítáme Vás v aplikaci poskytující strukturované pohledy na výsledky maturitních zkoušek. V současné době jsou pro uživatele připraveny dvě formy publikace analytických dat.

První z nich, "Agregovaná data", umožňuje získat analytický pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky na úrovni "kraj > předmět > dílčí zkouška; škola > skupina oborů vzdělání v rámci školy". Publikovány jsou však pouze výsledky žáků, kteří konali povinné dílčí zkoušky společné části MZ v řádném termínu.

Druhá, "Grafické interpretace", umožňuje pohodlnou grafickou interpretaci porovnávání některých výsledků maturitní zkoušky. Porovnávány jsou však vždy jen výsledky žáků, kteří zkoušku konali. K dispozici jsou výsledky za Matematiku, Anglický jazyk a Německý jazyk.

Vedle publikování analytických dat slouží výsledkový portál také ke zveřejnění souborů s tzv. položkovými daty. K dispozici jsou agregované položkové údaje didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky, položková data za didaktické testy v rámci maturitní zkoušky, agregované položkové údaje a položkové údaje za didaktické testy v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Webové stránky obou publikací jsou volně přístupné. Pokud chcete některou z nich navštívit, vyberte ji poklepáním myší na odpovídající pole v levé části této obrazovky.

Za jakékoli interpretace, řazení, seskupování či jiné operace s publikovanými daty než ty, které jsou provedeny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) pro účely této aplikace, nenese Centrum žádnou odpovědnost.

Všechna prezentovaná data a všechny strukturované pohledy na ně mají vypovídací schopnost pouze v rozsahu jejich věcného obsahu a statistické významnosti. V žádném případě je nedoporučujeme používat jako solitérní ukazatele kvality. Mohou ale uživateli posloužit jako racionální základ pro směrování dalších kroků při výběru školy, oboru či k tvorbě náhledu na ekvivalentní část vzdělávacího systému.

Neunáhlete se, nenechte se zmást jednoduchými interpretacemi.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz