Projekt:
Rok:

Agregovaná položková data didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky

V jednotlivých souborech naleznete agregovaná položková data výsledků didaktických testů nebo písemných prací. Tyto údaje poskytují informaci o četnosti voleb jednotlivých alternativ uzavřených úloh a o četnosti bodových zisků v otevřených úlohách.

Název souboru agregovaných položkových dat obsahuje:

  • název projektu (MZ = maturitní zkouška)
  • rok konání zkoušky
  • zkušební období (J/j = jarní zkušební období, P/p = podzimní zkušební období)
  • zkouška (CJ/CJL = český jazyk, MA = matematika, AJ = anglický jazyk, FJ = francouzský jazyk, RJ = ruský jazyk, NJ = německý jazyk, SJ = španělský jazyk)
  • typ dílčí zkoušky (D/DT = didaktický test, P/PP = písemná práce)

Komentář k významu jednotlivých položek agregovaných položkových dat naleznete zde.

Agregovaná položková data:

Anglický jazyk - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_AJ_DT.xlsx
Český jazyk a literatura - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_CJ_DT.xlsx
Francouzský jazyk - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_FJ_DT.xlsx
Matematika MZ2020j_agregovaná_položková_data_MA_DT.xlsx
Německý jazyk - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_NJ_DT.xlsx
Ruský jazyk - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_RJ_DT.xlsx
Španělský jazyk - didaktický test MZ2020j_agregovaná_položková_data_SJ_DT.xlsx

Neagregovaná položková data didaktických testů maturitní zkoušky

Údaje v jednotlivých souborech neagregovaných položkových dat poskytují informaci o tom, jakou alternativu jednotliví maturanti volili v uzavřených úlohách/podúlohách a kolik bodů v jednotlivých úlohách/podúlohách (otevřených i uzavřených) jednotliví žáci získali.

Aby data měla vypovídající hodnotu, je nutné mít k dispozici příslušný didaktický test a klíč správných řešení (tyto jsou veřejně přístupné na webových stránkách CZVV – didaktické testy maturitní zkoušky).

Název souboru neagregovaných položkových dat obsahuje:

  • název projektu (MZ = maturitní zkouška)
  • rok
  • zkušební období (j = jarní zkušební období, p = podzimní zkušební období)
  • identifikaci didaktického testu (CJ/CJL = český jazyk, MA = matematika, AJ = anglický jazyk, FJ = francouzský jazyk, RJ = ruský jazyk, NJ = německý jazyk, SJ = španělský jazyk)

Komentář k významu jednotlivých položek neagregovaných položkových dat naleznete zde.

Neagregovaná položková data:

Položková data - didaktický test - Anglický jazyk MZ2020j_polozkova_data_AJ-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Český jazyk a literatura MZ2020j_polozkova_data_CJ-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Francouzský jazyk MZ2020j_polozkova_data_FJ-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Matematika MZ2020j_polozkova_data_MA-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Německý jazyk MZ2020j_polozkova_data_NJ-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Ruský jazyk MZ2020j_polozkova_data_RJ-DT.xlsx
Položková data - didaktický test - Španělský jazyk MZ2020j_polozkova_data_SJ-DT.xlsx
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz