Projekt:
Rok:

Anonymizovaná data didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky

V jednotlivých souborech naleznete anonymizovaná data výsledků didaktických testů a písemných prací. Název souboru obsahuje identifikaci dílčí zkoušky, roku konání a zkušebního období. Syntaxe názvu je následující: ZZ-D_RRRR_O, kde: ZZ = zkouška (CJ = český jazyk, MA = matematika, AJ = anglický jazyk, FJ = francouzský jazyk, RJ = ruský jazyk, NJ = německý jazyk, SJ = španělský jazyk); D = typ dílčí zkoušky (D = didaktický test, P = písemná práce); RRRR = rok konání zkoušky; O = zkušební období (J = jarní zkušební období, P = podzimní zkušební období).

Anonymizovaná data písemné práce z českého jazyka byla aktualizována. V původních souborech byly v pásmu 0 bodů společně uvedeny jednak práce hodnocené v daném kritériu 0 body kvůli zásadním nedostatkům, jednak práce nesplňující stanovený rozsah, které jsou automaticky hodnoceny 0 body ve všech kritériích. Pro větší přehlednost jsou údaje o výsledcích rozděleny tak, aby bylo patrné, kolik písemných prací bylo celkově hodnoceno 0 body kvůli nesplnění rozsahu (řádek ROZSAH NESPLNĚN) a kolik kvůli zásadním nedostatkům v některém z 6 posuzovaných kritérií.

Komentář k významu jednotlivých položek naleznete zde.

Anglický jazyk - didaktický test AJ_D_2019_P.xlsx
Anglický jazyk - písemná práce AJ_P_2019_P.xlsx
Český jazyk a literatura - didaktický test CJ_D_2019_P.xlsx
Český jazyk a literatura - písemná práce CJ_P_2019_P.xlsx
Francouzský jazyk - didaktický test FJ_D_2019_P.xlsx
Francouzský jazyk - písemná práce FJ_P_2019_P.xlsx
Matematika MA_D_2019_P.xlsx
Německý jazyk - didaktický test NJ_D_2019_P.xlsx
Německý jazyk - písemná práce NJ_P_2019_P.xlsx
Ruský jazyk - didaktický test RJ_D_2019_P.xlsx
Ruský jazyk - písemná práce RJ_P_2019_P.xlsx
Španělský jazyk - didaktický test SJ_D_2019_P.xlsx
Španělský jazyk - písemná práce SJ_P_2019_P.xlsx
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz