Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Neagregovaná položková data maturitní zkoušky

Údaje se týkají:

  • pouze povinných zkoušek - data z let 2013 - 2021; povinných i nepovinných zkoušek - data od roku 2022
  • všech žáků, kteří konali didaktický test pro intaktní žáky (tedy stejný test – v případě českého jazyka a literatury vyjma žáků s PUP SP-3, kteří konali didaktický test v úpravě pro neslyšící; v případě cizích jazyků kromě žáků s PUP SP-1, SP-2 a SP-3).

Položková maturitní data jsou publikována v následující struktuře:

projektnázev projektu
zkouska_zkratkazkrácený název zkoušky
smo16zkrácený název skupiny maturitních oboru – 16 kategorií (viz číselník výše)
smo16_nazevnázev skupiny maturitních oborů – 16 kategorií
prvomaturant1 = prvomaturant (žák, který se hlásí v daném ročníku k maturitní zkoušce poprvé),
0 = ostatní maturanti
sloupce, které začínají písmenem „k“ doplněné číslem úlohy/podúlohyčíselné označení odpovědi na uzavřenou úlohu/podúlohu nebo získaný počet bodů za otevřenou úlohu (např. k2.1 – označení podúlohy č. 1 úlohy č. 2 v testu)
Číselné označení alternativ odpovědí na dichotomickou úlohu (volba Ano x Ne):
1 = A (Ano)
2 = N (Ne)
9 = žák úlohu neřešil

Číselné označení alternativ odpovědi na uzavřenou úlohu s výběrem z více možností:
1 = A
2 = B
3 = C
4 = D
5 = E
6 = F
9 = žák úlohu neřešil
sloupce, které začínají písmenem „b“ doplněné číslem úlohyoznačení bodované pozice – uvádějí se získané body za jednotlivé uzavřené i otevřené úlohy/podúlohy (např. b15 – označení úlohy č. 15 v testu)
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz