Rok:
Předmět:
Dílčí zkouška:
Skupina oborů:
Kraj:
Škola:
Podíl volby předmětu od/do:

Postupně vyberte pomocí nabízených rozbalovacích menu požadovanou konfiguraci publikace dat.

Agregovaná data za školy a jejich obory vzdělávání

Tato aplikace umožňuje získat analytický pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

Publikovány jsou pouze výsledky

  • všech žáků konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky před rokem 2017
  • žáků bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3 konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky v letech 2017 a 2018
  • výsledky žáků - prvomaturantů bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3 – maturitní zkoušky od roku 2019.

U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu, od roku 2019 i v odloženém řádném termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Při práci s daty mějte na paměti, že statistické údaje nemá smysl porovnávat, pokud vedle sebe stojí skupiny s podstatnými rozdíly v položce <Podíl volby předmětu>. Porovnáváte-li data v rámci předmětu, mohlo by se stát, že jednu školu reprezentuje jen málo početná skupina excelentních žáků a ve druhé škole je obdobná skupina doplněna velkým počtem průměrných či slabých žáků. Proto ke srovnávání skupin bez ohledu na rozdíly v uvedené položce poslouží mnohem lépe "Grafická interpretace", na kterou přejdete poklepáním na odkaz v horní liště vpravo.

Podrobnější informace ke způsobu interpretace dat naleznete v nápovědě zde

PODÍL
VOLBY
PŘEDMĚTU
(%)
PŘIHLÁŠENI
(počet)
OMLUVENI
(počet)
VYLOUČENI
(počet)
KONALI
(počet)
NEUSPĚLI
(počet)
USPĚLI
(počet)
PRŮMĚR
PERCENTILOVÉHO
UMÍSTĚNÍ
SMĚR.
ODCHYLKA
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEDIÁN
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEZIKVARTILOVÉ
ROZPĚTÍ
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
25.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
75.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
ODLOŽENÝ
ŘÁDNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
OPRAVNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
NÁHRADNÍ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
Minimalizovat přehled
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz