Rok:
Kraj:
Předmět:
Dílčí zkouška:
Škola:
Skupina oborů:
Podíl volby předmětu od/do:

Postupně vyberte pomocí nabízených rozbalovacích menu požadovanou konfiguraci publikace dat.

Agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání

Tato aplikace umožňuje získat pohled na agregované výsledky povinných dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

  • Rok
  • Kraj
  • Předmět
  • Dílčí zkouška (pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky didaktický test, písemná práce a ústní zkouška, pro matematiku zkouška)
  • Škola
  • Skupina oborů vzdělání

Publikovány jsou výsledky:

  • všech žáků konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky před rokem 2017
  • všech žáků s výjimkou skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky v letech 2017 a 2018
  • prvomaturantů (tj. žáků, kteří se hlásí v daném ročníku k maturitní zkoušce poprvé) kromě skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) – maturitní zkouška v roce 2019.
  • všech prvomaturantů včetně žáků s PUP – maturitní zkouška v roce 2020

U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu, od roku 2019 i v odloženém řádném termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Při práci s daty mějte na paměti, že statistické údaje nemá smysl porovnávat, pokud vedle sebe stojí skupiny s podstatnými rozdíly v položce. Porovnáváte-li data v rámci předmětu, mohlo by se stát, že jednu školu reprezentuje jen málo početná skupina excelentních žáků a ve druhé škole je obdobná skupina doplněna velkým počtem průměrných či slabých žáků. Proto ke srovnávání skupin bez ohledu na rozdíly v uvedené položce poslouží mnohem lépe "Grafické interpretace", na které přejdete prostřednictvím odkazu v horní navigační liště.

Podrobnější informace ke způsobu interpretace dat naleznete v nápovědě zde

PODÍL
VOLBY
PŘEDMĚTU
(%)
PŘIHLÁŠENI
(počet)
OMLUVENI
(počet)
VYLOUČENI
(počet)
KONALI
(počet)
NEUSPĚLI
(počet)
USPĚLI
(počet)
PRŮMĚR
PERCENTILOVÉHO
UMÍSTĚNÍ
SMĚR.
ODCHYLKA
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEDIÁN
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEZIKVARTILOVÉ
ROZPĚTÍ
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
25.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
75.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
ODLOŽENÝ
ŘÁDNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
OPRAVNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
NÁHRADNÍ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
Minimalizovat přehled
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz