Číselníky

Skupiny oborů vzdělání – 16 kategorií:

smo16smo16_nazev
GY4GYMNÁZIUM 4LETÉ
GY6GYMNÁZIUM 6LETÉ
GY8GYMNÁZIUM 8LETÉ
LYCLYCEUM
NOSNÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
NTENÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ
SEKSOŠ EKONOMICKÉ
SHPSOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
SHUSOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
ST1SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 1
ST2SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 2
SUMSOŠ UMĚLECKÉ
SZDSOŠ ZDRAVOTNICKÉ
SZESOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
UOSSOU OSTATNÍ
UTESOU TECHNICKÉ

Informaci o zařazení jednotlivých oborů vzdělání do oborových skupin naleznete zde:
zařazení oborů vzdělání do jednotlivých skupin – obory podle nařízení vlády o soustavě oborů (7místné obory)
zařazení oborů vzdělání do jednotlivých skupin – obory podle klasifikace KKOV (8místné obory)

Zřizovatel školy:

1Stát - MŠMT
2Obec
3Stát - jiný než MŠMT
5Soukromník
6Církev
7Kraj
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz