Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
ZKRATKA OBOROVÉ SKUPINYNÁZEV OBOROVÉ SKUPINYKKOVDOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍNÁZEV OBORU
GY4GYMNÁZIA 4LETÁ7941K41KGymnázium
7942K41KGymnázium se sportovní přípravou
GY6GYMNÁZIA 6LETÁ7941K61KGymnázium
7942K61KGymnázium se sportovní přípravou
7943K61KDvojjazyčné gymnázium
GY8GYMNÁZIA 8LETÁ7941K81KGymnázium
7942K81KGymnázium se sportovní přípravou
LYCLYCEA7842M01MTechnické lyceum
7842M02MEkonomické lyceum
7842M03MPedagogické lyceum
7842M04MZdravotnické lyceum
7842M05MPřírodovědné lyceum
7842M06MKombinované lyceum
7842M07MVojenské lyceum
SEKSOŠ EKONOMICKÉ6341M02MObchodní akademie
SHPSOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT.6341M01MEkonomika a podnikání
6542M01MHotelnictví
6542M02MCestovní ruch
SHUSOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ6643M01MKnihkupecké a nakladatelské činnosti
6842M01MBezpečnostně právní činnost
6843M01MVeřejnosprávní činnost
7241M01MInformační služby
7531M01MPředškolní a mimoškolní pedagogika
7531M02MPedagogika pro asistenty ve školství
7541M01MSociální činnost
ST1SOŠ TECHNICKÉ1820M01MInformační technologie
2341M01MStrojírenství
2345M01MDopravní prostředky
2641M01MElektrotechnika
2645M01MTelekomunikace
2844M01MAplikovaná chemie
3643M01MStavební materiály
3645M01MTechnická zařízení budov
3647M01MStavebnictví
ST2SOŠ TECHNOLOGICKÉ2142M01MGeotechnika
2143M01MHutnictví
2144M01MStrojírenská metalurgie
2841M01MTechnologie celulózy a papíru
2846M01MTechnologie silikátů
2941M01MTechnologie potravin
2942M01MAnalýza potravin
3141M01MTextilnictví
3143M01MOděvnictví
3241M01MZpracování usní, plastů a pryže
3342M01MNábytkářská a dřevařská výroba
3343M01MVýroba hudebních nástrojů
3441M01MPolygrafie
3442M01MObalová technika
3646M01MGeodézie a katastr nemovitostí
3741M01MProvoz a ekonomika dopravy
3742M01MLogistické a finanční služby
3908M01MPožární ochrana
SUMSOŠ UMĚLECKÉ8241M01MUžitá malba
8241M02MUžitá fotografie a média
8241M03MScénická a výstavní tvorba
8241M04MPrůmyslový design
8241M05MGrafický design
8241M06MVýtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
8241M07MModelářství a návrhářství oděvů
8241M08MTvorba hraček a herních předmětů
8241M09MModelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
8241M10MŘezbářství
8241M11MDesign interiéru
8241M12MVýtvarné zpracování keramiky a porcelánu
8241M13MVýtvarné zpracování skla a světelných objektů
8241M14MTextilní výtvarnictví
8241M15MTvorba a vzorování bižuterie
8241M16MKamenosochařství
8241M17MMultimediální tvorba
8241M18MUměleckořemeslná stavba varhan
8242M01MKonzervátorství a restaurátorství
8244M01MHudba
8244M02MLadění klavírů a příbuzných nástrojů
8244M02MLadění klavírů
8244P01MHudba
8245M01MZpěv
8245P01MZpěv
8246M01MTanec
8246M02MSoučasný tanec
8246P01MTanec
8246P02MSoučasný tanec
8247M01MHudebně dramatické umění
8247P01MHudebně dramatické umění
SZDSOŠ ZDRAVOTNICKÉ5341M01MZdravotnický asistent
5341M02MNutriční asistent
5341M03MPraktická sestra
5341M04MMasér ve zdravotnictví
5343M01MLaboratorní asistent
5344M01MOrtoticko - protetický technik
5344M03MAsistent zubního technika
6942M01MOční optik
SZESOŠ ZEMĚDĚLSKÉ1601M01MEkologie a životní prostředí
1602M01MPrůmyslová ekologie
4104M01MRostlinolékařství
4141M01MAgropodnikání
4142M01MVinohradnictví
4143M01MRybářství
4143M02MChovatelství
4144M01MZahradnictví
4145M01MMechanizace a služby
4146M01MLesnictví
4341M01MVeterinářství
UTESOU TECHNICKÁ2143L01L0Hutník operátor
2144L01L0Technik modelových zařízení
2344L01L0Mechanik strojů a zařízení
2345L01L0Mechanik seřizovač
2345L02L0Letecký mechanik
2362L01L0Optik
2369L01L0Technik - puškař
2641L01L0Mechanik elektrotechnik
2842L01L0Chemik operátor
3143L01L0Oděvní technik
3341L01L0Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
3941L01L0Autotronik
3941L02L0Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
UOSSOU OSTATNÍ3452L01L0Tiskař na polygrafických strojích
3453L01L0Reprodukční grafik pro média
3456L01L0Fotograf
3457L01L0Technik dokončovacího zpracování tiskovin
4143L01L0Chovatel cizokrajných zvířat
6541L01L0Gastronomie
6641L01L0Obchodník
6941L01L0Kosmetické služby
6941L02L0Masér sportovní a rekondiční
8248L01L0Starožitník
8251L01L0Uměleckořemeslné zpracování kovů
8251L02L0Uměleckořemeslné zpracování dřeva
8251L03L0Uměleckořemeslné zpracování textilu
8251L04L0Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
8251L05L0Uměleckořemeslné zpracování skla
8251L06L0Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
NTENÁSTAVBY TECHNICKÉ2143L51L5Hutník operátor
2144L51L5Technik modelových zařízení
2343L51L5Provozní technika
2344L51L5Mechanik strojů a zařízení
2345L51L5Mechanik seřizovač
2362L51L5Optik
2369L51L5Technik - puškař
2641L51L5Mechanik elektrotechnik
2641L52L5Provozní elektrotechnika
2645L51L5Telekomunikace
2842L51L5Chemik operátor
2845L51L5Sklářský a keramický průmysl
2941L51L5Technologie potravin
3141L51L5Textilnictví
3143L51L5Oděvnictví
3143L52L5Oděvní technik
3341L51L5Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
3342L51L5Nábytkářská a dřevařská výroba
3343L51L5Výroba hudebních nástrojů
3452L51L5Tiskař na polygrafických strojích
3453L51L5Reprodukční grafik pro média
3457L51L5Technik dokončovacího zpracování tiskovin
3644L51L5Stavební provoz
3645L51L5Technická zařízení budov
3645L52L5Technik plynových zařízení a tepelných soustav
3741L51L5Provoz a ekonomika dopravy
3941L51L5Autotronik
4141L51L5Agropodnikání
4143L53L5Chovatelství
4145L52L5Mechanizace a služby
4146L51L5Lesnictví
NOSNÁSTAVBY OSTATNÍ3441L51L5Polygrafický průmysl
3456L51L5Fotograf
3742L51L5Logistické a finanční služby
4143L51L5Rybářství
4143L52L5Trenérství dostihových a sportovních koní
4144L51L5Zahradnictví
4145L51L5Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
5341L51L5Zdravotnický asistent
6441L51L5Podnikání
6541L51L5Gastronomie
6641L51L5Obchodník
6642L51L5Propagace
6842L51L5Bezpečnostní služby
6941L51L5Masér sportovní a rekondiční
6941L52L5Vlasová kosmetika
7541L51L5Sociální činnost
8248L51L5Starožitník
8251L51L5Umělecké řemeslné práce
8251L52L5Uměleckořemeslné zpracování dřeva
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz