Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Rok:
Předmět:
Typ porovnání:

Postupně vyberte pomocí nabízených rozbalovacích menu požadovanou konfiguraci typu porovnání.

Výsledky maturitních zkoušek – grafické interpretace

Tato aplikace umožňuje pohodlnou grafickou interpretaci některých výsledků maturitní zkoušky. Porovnávány jsou však vždy jen výsledky žáků, kteří zkoušku konali. K dispozici jsou výsledky za matematiku, anglický jazyk a německý jazyk. Požadovaný předmět je možné zvolit v rozbalovacím menu "Předmět".

Pro každý předmět je možné volit několik různých druhů pohledů na interpretovaná data. Každý takový pohled je konstruován tak, aby umožnil vzájemné porovnávání výsledků specifických skupin žáků (dále bude pro takové skupiny používán termín entita). Typ pohledu je možné volit v rozbalovacím menu "Typ porovnání".

Struktura nabízených typů porovnání:

Položka menu "Typ porovnání" Rozsah porovnávaných entit
Škola Škola, Kraj, Skupina oborů, Škol-obor, ČR
Dvě školy Dvě školy, Kraje vybraných škol, ČR
Dva obory Dvě skupiny oborů, ČR
Dva kraje Dva kraje, ČR
Dvě školy podle jejich oboru Dva škol-obory, Dvě skupiny oborů odpovídající vybraným školám, ČR
Obory v kraji Skupina oborů v kraji, Kraj, Skupina oborů, Škol-obor, ČR

Pozn.:

  • ČR: všichni žáci přihlášení k předmětu, jehož výsledky graf interpretuje
  • Skupina oborů: pro účely srovnatelné interpretace dat vybrané obory vzdělání (viz tabulka "Skupiny oborů vzdělání")
  • Škol-obor: žáci vybrané školy studující obor vzdělání v rámci vybrané skupiny oborů

Podrobnější informace ke způsobu interpretace dat naleznete v nápovědě zde

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz