Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
ZKRATKA OBOROVÉ SKUPINYNÁZEV OBOROVÉ SKUPINYKKOVDOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍNÁZEV OBORU
GY4GYMNÁZIUM 4LETÉ7941K401KGymnázium - všeobecné (4leté)
GY6GYMNÁZIUM 6LETÉ7941K601KGymnázium - všeobecné (6leté)
7941K604KGymnázium - přírodovědné předměty (6leté)
7941K605KGymnázium - programování (6leté)
7941K607KGymnázium - estetickovýchovné předměty (6leté)
7941K608KGymnázium - živé jazyky (6leté)
7941K611KGymnázium - humanitní předměty (6leté)
7941K610KGymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)
7941K613KGymnázium - tělesná výchova (6leté)
7941K620KGymnázium - sportovní příprava (6leté)
GY8GYMNÁZIUM 8LETÉ7941K801KGymnázium - všeobecné (8leté)
7941K803KGymnázium - matematika a fyzika (8leté)
7941K804KGymnázium - přírodovědné předměty (8leté)
7941K808KGymnázium - živé jazyky (8leté)
7941K809KGymnázium - klasické jazyky (8leté)
LYCLYCEUM7842M001MTechnické lyceum
7842M002MEkonomické lyceum
7842M003MPedagogické lyceum
7842M004MWaldorfské lyceum
7842M005MZdravotnické lyceum
7842M006MPřírodovědné lyceum
SEKSOŠ EKONOMICKÉ6341M004MObchodní akademie
6341M040MInformatika v ekonomice
SHPSOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ6341M006MObchodně podnikatelská činnost
6341M013MPodnikatel
6341M022MPodnikatel pro obchod a služby
6341M034MEkonomika a podnikání
6441M001MPodnikání a služby
6442M003MStrojírenská technická administrativa
6442M009MManagement strojírenství
6442M040MManagement cestovního ruchu
6542M004MHotelnictví a turismus
SHUSOŠ HUMANITNÍ A PADAGOGICKÉ6643M001MKnihkupectví
6643M002MKnihkupecké a nakladatelské činnosti
6842M001MOchrana osob a majetku
6842M002MVeřejnoprávní ochrana
6842M003MBezpečnostně právní činnost
6843M001MVeřejnosprávní činnost
6941M001MMasér sportovní a rekondiční
7241M001MKnihovnické a informační systémy a služby
7241M002MMetody a technika informační práce
7531M004MPedagogika volného času
7531M005MPředškolní a mimoškolní pedagogika
7531M008MVýchova dětí předškolního a mladšího školního věku
7531M010MPedagogika pro asistenty ve školství
7541M003MSociální péče - pečovatelská činnost
7541M004MSociální péče - sociálněsprávní činnost
7541M005MSociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny
7541M008MSociální činnost - sociální pečovatelství
7541M009MSociální činnost - sociální vychovatelství
7541M010MSociální činnost v prostředí etnických minorit
7541M012MVýchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost
7541M013MVýchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost
7841M003MRodinná škola - sociální služby
7841M004MRodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
7841M005MRodinná škola - veřejnosprávní služby
ST1SOŠ TECHNICKÉ 12341M001MStrojírenství
2345M004MSilniční doprava
2641M002MElektrotechnika
2642M001MZařízení silnoproudé elektrotechniky
2646M001MObrazová a zvuková technika - technické zaměření
2647M001MVýpočetní technika
2647M002MElektronické počítačové systémy
2647M003MInformační technologie - aplikace osobních počítačů
2647M004MSprávce informačních systémů
3643M001MStavební materiály
3645M002MTechnická zařízení budov
3647M001MStavebnictví
3741M006MProvoz a ekonomika dopravy
ST2SOŠ TECHNICKÉ 22142M001MTěžba a zpracování kamene
2345M003MStrojník požární techniky
2943M002MTechnologie potravin - mlynářství a výroba krmiv
2943M003MTechnologie potravin - zpracování mouky
2944M001MTechnologie potravin - zpracování masa
2945M001MTechnologie potravin - kvasná technologie
3141M004MTextilní výroba a podnikatelství
3143M001MOděvnictví
3441M001MPolygrafie
3442M001MObalová technika
3646M002MGeodézie - geodézie
3742M001MPoštovní a peněžní služby
3908M001MPožární ochrana
SUMSOŠ UMĚLECKÉ8241M001MUžitá malba
8241M002MUžitá fotografie a média
8244M001MHudba
8241M003MScénická technika
8241M007MPropagační výtvarnictví - propagační grafika
8241M008MPropagační výtvarnictví - výstavnictví
8241M009MPropagační výtvarnictví - aranžování
8241M010MPropagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace
8241M022MModelářství a návrhářství oděvů
8241M023MTvorba hraček a dekorativních předmětů
8241M028MModelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
8241M030MTvarování dřeva a řezbářství
8241M032MGrafika v reklamní praxi
8241M034MTvarování průmyslových výrobků - průmyslový design
8241M035MPropagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin
8241M037MVýtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
8241M038MVýtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství
8241M040MVýtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla
8241M041MVýtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla
8241M042MVýtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla
8241M043MVýtvarné zpracování skla - rytí skla
8241M044MVýtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek
8241M045MVýtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižuterie
8241M050MTextilní výtvarnictví - pletařská tvorba
8241M054MTvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic
8241M055MTvorba a vzorování bižutérie - pasířství
8241M056MTvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování
8241M057MTvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů
8241M058MKamenosochařství - kamenosochařská tvorba
8242M001MKonzervátorství a restaurátorství
8242M002MKamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
8243M001MFoto-video reportér - producent
8244M002MLadění klavíru
8244N001MHudba
8245M001MZpěv
8245N001MZpěv
8246M001MTanec
8247M001MHudebně dramatické umění
SZDSOŠ ZDRAVOTNICKÉ5341M007MZdravotnický asistent
5341M008MNutriční asistent
5343M005MLaboratorní asistent
5344M006MOční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
5344M007MAsistent zubního technika
5344M008MOrtoticko-protetický technik
SZESOŠ ZEMĚDĚLSKÉ4146M001MLesnictví
1601M001MOchrana a tvorba životního prostředí
1601M002MOchrana přírody a prostředí
1601M004MEkologie a ochrana krajiny
1601M005MOchrana a obnova životního prostředí
1602M001MPrůmyslová ekologie
4141M001MAgropodnikání
4143M001MRybářství
4143M002MChovatelství
4144M001MZahradnictví
UTESOU TECHNICKÉ3941L001L0Autotronik
2143L001L0Hutník operátor
2144L001L0Technik modelářských zařízení
2344L001L0Mechanik strojů a zařízení
2345L001L0Mechanik seřizovač
2345L004L0Mechanik seřizovač - mechatronik
2345L005L0Mechanik číslicově řízených strojů
2345L009L0Letecký mechanik
2369L001L0Technik - puškař
2642L001L0Mechanik silnoproudých zařízení
2643L001L0Mechanik elektronik
2842L012L0Chemik operátor - průmyslová chemie
3143L004L0Operátor oděvní výroby - oděvní výroba
3143L006L0Operátor oděvní výroby - obchodní činnost
3341L006L0Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
3941L002L0Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
UOSSOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)3452L001L0Tiskař na polygrafických strojích
3453L002L0Reprodukční grafik pro média
3457L001L0Technik dokončovacího zpracování tiskovin
3741L009L0Operátor provozu a ekonomiky dopravy
4143L004L0Chovatel cizokrajných zvířat
6641L008L0Obchodník
8248L001L0Starožitník
8251L003L0Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické
8251L004L0Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
8251L006L0Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské
8251L007L0Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
8251L009L0Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje
8251L012L0Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka
8251L014L0Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické
8251L018L0Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
8251L019L0Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
8251L020L0Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
8251L022L0Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské
8251L024L0Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké
NTENÁSTAVBY TECHNICKÉ2343L506L5Provozní technika
2641L501L5Elektrotechnika
2641L506L5Provozní elektrotechnika
2645L503L5Zařízení sdělovací techniky
2646L505L5Autoelektronika
2845L501L5Sklářský průmysl
2846L501L5Keramický průmysl
2941L502L5Potravinářský průmysl
3342L502L5Dřevařská a nábytkářská výroba
3644L502L5Stavební provoz
3645L505L5Technik plynových zařízení a tepelných soustav
3741L503L5Dopravní provoz
3742L501L5Poštovní provoz
NOSNÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)6441L524L5Podnikání
6642L503L5Propagace
3143L501L5Oděvnictví
3441L501L5Polygrafický průmysl
4141L504L5Zemědělství - rybářství
4143L507L5Trenérství dostihových a sportovních koní
4144L501L5Zahradnictví
4145L505L5Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
6341L507L5Podnikové hospodaření
6341L511L5Podnikatelství malých firem
6341L512L5Podnikatelská administrativa
6341L515L5Obchodně podnikatelské činnosti
6341L516L5Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
6541L504L5Společné stravování
6641L501L5Provoz obchodu
6842L501L5Veřejně pořádková činnost
6842L503L5Veřejnoprávní ochrana
6941L502L5Vlasová kosmetika
7531L501L5Vychovatelství pro ústavy sociální péče
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz