Agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů

Elektronická aplikace umožňuje získat analytický pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

Volba parametrů pro zobrazení výsledků:

  • Předmět
  • Dílčí zkouška (pro český jazyk a cizí jazyky, pro matematiku zkouška)
  • Skupina oborů vzdělání v rámci celé ČR - pro zobrazení tabulky stiskněte zde
  • Kraj
  • Škola
  • Skupina oborů vzdělání v rámci školy

Publikovány jsou pouze výsledky žáků bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky konající zkoušku v řádném termínu. U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Základní parametry zobrazení výsledků

Agregovaná data jsou publikována v následující struktuře. Obsah jednotlivých sloupců tabulky je vysvětlen v komentářích pod tabulku.

Projekt
RED IZO
Skupina oborů vzdělání
Kraj – kód
Dílčí zkouška - kód
Řádný termín - Přihlášeni
Řádný termín - Vyloučeni
Řádný termín - Omluveni
Řádný termín - Konali
Průměr percentilového umístění (žáků školy)
Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků školy
Medián úspěšnosti žáků školy
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků školy
25. percentil úspěšnosti (žáků školy)
75. percentil úspěšnosti (žáků školy)
Průměr percentilového umístění (v rámci skupiny oborů školy)
Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků školy a skupiny oborů
Medián úspěšnosti žáků školy a skupiny oborů
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků školy a skupiny oborů
Průměr percentilového umístění (v kraji)
Směrodatná odchylka úspěšnosti v kraji
Medián úspěšnosti v kraji
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti v rámci kraje
25. percentil úspěšnosti (žáků školy)
75. percentil úspěšnosti (žáků školy)
Průměr percentilového umístění (ve skupině oborů)
Směrodatná odchylka úspěšnosti v rámci skupiny oborů
Medián úspěšnosti v rámci skupiny oborů
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků v rámci skupiny oborů
25. percentil úspěšnosti (žáků školy)
75. percentil úspěšnosti (žáků školy)
Průměr percentilového umístění (v rámci republiky)
Směrodatná odchylka úspěšnosti v rámci republiky
Medián úspěšnosti v rámci republiky
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků v rámci republiky
25. percentil úspěšnosti (žáků školy)
75. percentil úspěšnosti (žáků školy)
Opravný termín - Konali
Náhradní termín - Konali

Komentář

Projekt - Kódové označení maturitní zkoušky ve formátu MZRRRRO, kde: MZ = maturitní zkoušky; RRRR = rok konání maturitní zkoušky; O = období konání (J = jarní období; P = podzimní období).

RED IZO – Registrační číslo školy.

Skupina oborů vzdělání – Rámcová kategorizace oborů vzdělání podle níže uvedené tabulky.

Skupiny oborů vzdělávání Zkratka Zahrnované skupiny oborů
GYMNÁZIUM 4LETÉ GY4 79-41-K/4
GYMNÁZIUM 6LETÉ GY6 79-41-K/6
GYMNÁZIUM 8LETÉ GY8 79-41-K/8
LYCEUM LYC 78-42-M/0
SOŠ EKONOMICKÉ SEK 63-41-M/0
SOŠ HOTEL. A PODNIKAT. SHP 64-41-M/0; 64-42-M/0; 64-43-M/0; 65-41-M/0; 65-42-M/0; 66-43-M/0
SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SHP 68-41-M/0; 68-42-M/0; 68-43-M/0; 69-41-M/0; 72-41-M/0; 75-31-M/0; 75-41-M/0; 78-41-M/0
SOŠ TECHNICKÉ 1 ST1 23-41-M/0; 23-45-M/0; 26-41-M/0; 26-43-M/0; 26-44-M/0; 26-45-M/0; 26-46-M/0; 26-47-M/0; 36-41-M/0; 36-42-M/0; 36-43-M/0; 36-45-M/0; 36-46-M/0; 36-47-M/0; 39-41-M/0; 39-41-M/0
SOŠ TECHNICKÉ 2 ST2 18-20-M/0; 21-41-M/0; 21-42-M/0; 21-43-M/0; 28-41-M/028-43-M/0; 28-44-M/0; 29-41-M/0; 29-42-M/0; 29-43-M/029-44-M/0; 29-45-M/0; 31-41-M/0; 31-43-M/0; 32-41-M/0; 32-44-M/0; 33-41-M/0; 33-42-M/0; 34-41-M/0; 34-42-M/0; 37-41-M/0; 37-42-M/0; 39-08-M/0
SOŠ UMĚLECKÉ SUM 82-41-M/0; 82-42-M/0; 82-42-M/0; 82-43-M/0; 82-44-M/0; 82-45-M/0; 82-46-M/0; 82-47-M/0
SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SZD 53-41-M/0; 53-43-M/0; 53-44-M/0
SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ SZE 16-01-M/0; 16-02-M/0; 41-41-M/0; 41-42-M/0; 41-43-M/0; 41-44-M/0; 41-45-M/0; 41-46-M/0; 43-41-M/0
SOU OSTATNÍ UOS 63-43-L/0; 65-41-L/0; 66-41-L/0; 69-41-L/0; 82-48-L/0; 82-51-L/0
SOU TECHNICKÉ UTE 21-43-L/0; 21-44-L/0; 23-44-L/0; 23-45-L/0; 23-69-L/0; 26-41-L/0; 26-42-L/0; 26-43-L/0; 26-45-L/0; 28-42-L/0; 31-43-L/0; 33-41-L/0; 34-52-L/0; 34-53-L/0; 34-56-L/0; 34-57-L/0; 37-41-L/0; 37-42-L/0; 39-41-L/0; 41-41-L/0; 41-43-L/0
NÁSTAVBY OSTATNÍ NOS 53-41-L/5; 63-41-L/5; 64-41-L/5; 65-41-L/5; 66-41-L/5; 66-42-L/5; 69-41-L/5; 82-51-L/5
NÁSTAVBY TECHNICKÉ NTE 23-43-L/5; 26-41-L/5; 26-45-L/5; 26-46-L/5; 28-45-L/5; 29-41-L/5; 29-43-L/5; 31-43-L/5; 33-42-L/5; 34-41-L/5; 36-44-L/5; 36-45-L/5; 37-41-L/5; 37-42-L/5; 39-41-L/5; 41-41-L/5; 41-43-L/5; 41-44-L/5; 41-45-L/5

Kraj – kód – Písmenné označení kraje v SPZ.

Dílčí zkouška – kód – Kódové označení dílčí zkoušky ve tvaru PP-FF-Z, kde: PP = zkratka zkušebního předmětu (CJ=Český jazyk a literatura, MA=Matematika, AJ=Anglický jazyk, NJ=Německý jazyk, FJ=Francouzský jazyk, RJ=Ruský jazyk, SJ=Španělský jazyk), FF = forma dílčí zkoušky (DT=didaktický test, PP=písemná práce, UZ=ústní zkouška).

Řádný termín – přihlášeni – počet přihlášených žáků dané školy k dané dílčí zkoušce v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů.

Řádný termín – vyloučeni – počet žáků dané školy vyloučených z dané dílčí zkoušky v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů.

Řádný termín – omluveni – počet žáků dané školy, kteří k dané dílčí zkoušce v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů nepřišli a byli ředitelem omluveni.

Řádný termín – konali – počet žáků dané školy, kteří danou dílčí zkoušku v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů konali v řádném termínu.

Průměr percentilového umístění (žáků školy) – Průměrná hodnota percentilového umístění žáků školy.

Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků školy – Směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků školy.

Medián úspěšnosti žáků školy – Úspěšnost prostředního žáka školy v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků školy – Rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků školy.

25. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost první čtvrtiny žáků školy seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

75. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost prvních třech čtvrtin žáků školy seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

Průměr percentilového umístění (v rámci skupiny oborů školy) - Průměrná hodnota percentilového umístění žáků oboru vzdělání dané školy.

Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků skupiny oborů školy - Směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků školy a skupiny oborů.

Medián úspěšnosti žáků skupiny oborů školy - Úspěšnost prostředního žáka školy a skupiny oborů v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 žáků skupiny oborů školy - Rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků školy a skupiny oborů.

Průměr percentilového umístění (v kraji) - Průměrná hodnota percentilového umístění žáků v kraji.

Směrodatná odchylka úspěšnosti v kraji - Směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků kraje.

Medián úspěšnosti v kraji - Úspěšnost prostředního žáka kraje v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti v rámci kraje - Rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků v kraji.

25. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost první čtvrtiny žáků v rámci kraje seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

75. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost prvních třech čtvrtin žáků v rámci kraje seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

Průměr percentilového umístění (ve skupině oborů) - Průměrná hodnota percentilového umístění žáků ve skupině oborů.

Směrodatná odchylka úspěšnosti v rámci skupiny oborů - Směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků školy ve skupině oborů.

Medián úspěšnosti v rámci skupiny oborů - Úspěšnost prostředního žáka skupiny oborů v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 v rámci skupiny oborů - Rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků skupiny oborů.

25. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost první čtvrtiny žáků ve skupině oborů seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

75. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost prvních třech čtvrtin žáků ve skupině oborů seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

Průměr percentilového umístění (v rámci republiky) - Průměrná hodnota percentilového umístění žáků v rámci republiky.

Směrodatná odchylka úspěšnosti v rámci republiky - Směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků v rámci republiky.

Medián úspěšnosti v rámci republiky - Úspěšnost prostředního žáka maturitního ročníku v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti v rámci republiky - Rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků v rámci republiky.

25. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost první čtvrtiny žáků v rámci republiky seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

75. percentil úspěšnosti (žáků školy) - Nejvyšší hodnota úspěšnost prvních třech čtvrtin žáků v rámci republiky seřazených podle úspěšnosti vzestupně.

Opravný termín – Konali - počet žáků dané školy, kteří danou dílčí zkoušku v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů konali v opravném termínu.

Náhradní termín – Konali - počet žáků dané školy, kteří danou dílčí zkoušku v rámci uvedeného projektu a skupiny oborů konali v náhradním termínu.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz