MATURITNÍ ZKOUŠKA

Údaje se týkají:

·         jen povinných zkoušek,

·         všech žáků, kteří konali didaktický test pro intaktní žáky (tedy stejný test – v případě českého jazyka a literatury vyjma žáků s PUP SP-3, kteří konali didaktický test v úpravě pro neslyšící; v případě cizích jazyků kromě žáků s PUP SP-1, SP-2 a SP-3).

Položková maturitní data jsou publikována v následující struktuře:

projekt

název projektu

zkouska_zkratka

zkrácený název zkoušky

smo16

zkrácený název skupiny maturitních oboru – 16 kategorií (viz číselník výše)

smo16_nazev

název skupiny maturitních oborů – 16 kategorií

prvomaturant

1 = prvomaturant (žák, který se hlásí v daném ročníku k maturitní zkoušce poprvé),

0 = ostatní maturanti

sloupce, které začínají písmenem „o“ doplněné číslem úlohy/podúlohy

číselné označení odpovědi na uzavřenou úlohu/podúlohu nebo získaný počet bodů za otevřenou úlohu (např. o2.1 – označení podúlohy č. 1 úlohy č. 2 v testu)

Číselné označení alternativ odpovědí na dichotomickou úlohu (volba Ano x Ne):

1 = A (Ano)

2 = N (Ne)

9 = žák úlohu neřešil

Číselné označení alternativ odpovědi na uzavřenou úlohu s výběrem z více možností:

1 = A

2 = B

3 = C

4 = D

5 = E

6 = F

9 = žák úlohu neřešil

sloupce, které začínají písmenem „b“ doplněné číslem úlohy

označení bodované pozice – uvádějí se získané body za jednotlivé uzavřené i otevřené úlohy/podúlohy (např. b15 – označení úlohy č. 15 v testu)

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz