Neagregovaná položková data didaktických testů jednotné přijímací zkoušky

Data jsou uváděna za všechny uchazeče vyjma uchazečů s uzpůsobením podmínek konání jednotné přijímací zkoušky zařazených do skupiny sluchové postižení (SP) v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Položková data za jednotnou přijímací zkoušku jsou publikována v následující struktuře:

gsp1_oborpokud se žák hlásil na gymnázium se sportovní přípravou, je v buňce uvedena skupina maturitních oborů první školy tohoto typu
gsp2_oborpokud se žák hlásil na dvě gymnázia se sportovní přípravou, je v buňce uvedena skupina maturitních oborů druhé školy tohoto typu
ss1_oborskupina maturitních oborů první běžné střední školy (obory bez talentové zkoušky), na kterou se žák hlásil
ss2_oborskupina maturitních oborů druhé běžné střední školy (obory bez talentové zkoušky), na kterou se žák hlásil; žáci, kteří se hlásili pouze na jednu školu, mají příslušnou buňku prázdnou
zkouskapřesné určení didaktického testu, kterého se data týkají obsahující
- kód předmětu (C – český jazyk a literatura, M –matematika,
- délku vzdělávání v oboru (4, 6, 8)
- termín konání testu (A – první řádný termín, B – druhý řádný termín, C – první náhradní termín, D – druhý náhradní termín)
sloupce, které začínají písmenem „k“, doplněné číslem úlohy/podúlohyčíselné označení odpovědi na uzavřenou úlohu/podúlohu nebo získaný počet bodů za otevřenou úlohu (např. o2.1 – označení podúlohy č. 1 úlohy č. 2 v testu)

Číselné označení odpovědí na dichotomickou úlohu (volba Ano x Ne):
1 = A (Ano) / P (Pravda) / apod.
2 = N (Ne) / N (Nepravda) / apod.
9 = uchazeč úlohu neřešil

Číselné označení odpovědi na uzavřenou úlohu s výběrem z více možností:
1 = A
2 = B
3 = C
4 = D
5 = E
6 = F
9 = uchazeč úlohu neřešil
sloupce, které začínají písmenem „b“, doplněné číslem úlohyoznačení bodované pozice – uvádějí se získané body za jednotlivé uzavřené i otevřené úlohy/podúlohy (např. b15 – označení patnácté úlohy v testu)
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz